Prijava za kurseve

Beograd, 11.09.2023

Poštovane kolege,

sva mesta za kurseve u 2023. godini su popunjena. Prijava novih polaznika od danas više nije moguća.

Krajnji rokovi za uplatu kotizacija su:

za kurs HIRURŠKE KOMPLIKACIJE I JATROGENE LEZIJE – 15.09.2023
za kurs KRITIČNE SKLOPETARNE POVREDE – 22.09.2023
za kurs TUPA TORAKOABDOMINALNA TRAUMA – IZAZOVI U LEČENJU – 29.09.2023

Uplatu izvršiti za: Srpsko Udruženje Urgentne Hirurgije

svrha uplate: Kursevi SUUH 2023

na račun: 265330000000237162