Članstvo

Ukoliko želite da postanete član Udruženja, molimo da nas kontaktirate na email sses@srses.org

ČLAN udruženja može postati osoba koja dobije PRISTUPNI EMAIL od  Upravnog odbora SUUH.

ČLANOVI UDRUŽENJA SU ONI KOJI IZVRŠE REGISTRACIJU NA SAJTU I NAKON TOGA UPLAĆUJU redovno GODIŠNJU ČLANARINU ZA SUUH

ČLANSTVO PRESTAJE  SA PRESTANKOM OBNAVLJANJA GODIŠNJE ČLANARINE.

GODIŠNJA ČLANARINA za 2024. iznosi:

 • ZA SPECIJALISTE 3500 din odnosno 30 EUR za članove van Srbije
 • ZA SPECIJALIZANTE 1700 din odnosno 15 EUR za članove van Srbije

INSTRUKCIJA ZA UPLATU U DINARIMA

Uplatu prima: Srpsko Udruženje Urgentne Hirurgije
Svrha uplate: ČLANARINA SUUH ZA 2024
na račun: 265330000000237162

INSTRUKCIJA ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA U EURIMA

Beneficiary: SRPSKO UDRUŽENJE URGENTNE HIRURGIJE
Address: PASTEROVA 2, BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Bank Name Raiffeisen banka ad Beograd
Beneficiary IBAN RS35265330000000997351
SWIFT (BIC): RZBSRSBG
Correspondent Bank:    Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria,
SWIFT/BIC RZBAATWW
Svrha plaćanja: MEMBERSHIP FOR SSES FOR YEAR 2024
 
Učlanjivanjem u Udruženje dobijate:
 1. SERTIFIKAT O ČLANSTVU U SUUH
 2. SERTIFIKAT O INSTITUCIONALNOM ČLANSTVU U European Society of Trauma and Emergency Surgery ESTES
 3. MOGUĆNOST UČEŠĆA U STUDIJAMA, PROJEKTIMA I EDUKACIJI KOJU SPROVODI SUUH
 4. UKLJUČIVANJE U EVROPSKE STUDIJE ESTES
 5. UMANJENE  KOTIZACIJE ZA DOGAĐAJE I KONGRESE KOJE ORGANIZUJU SUUH I ESTES
 6. SARADNJA SA World Society of Emergency Surgery WSES

Član Udruženja može biti svaki lekar koji prihvata ciljeve Udruženja i Statut i  na poziv Upravnog  odbora  Udruženja potpiše prijavu o pristupanju Udruženju.

Pored redovnih članova, Udruženje može imati i pridružene i počasne članove, koji ne plaćaju članarinu i nemaju druge obaveze niti prava koja ostvaruju redovni članovi Udruženja u skladu sa zakonom.

Pridruženi član može biti drugi profesionalac medicinske i nemedicinske struke koji svojim angažovanjem može da doprinese radu i razvoju Udruženja, nakon što na poziv  Upravnog  odbora  potpiše prijavu o pristupanju Udruženju u tom svojstvu.

Počasni član može biti svako lice koje je dalo značajan doprinos radu Udruženja. Odluku o izboru u  počasno članstvo  donosi Upravni odbor, na predlog najmanje  tri člana Udruženja.

Članovi Skupštine Udruženja sa pravom glasa su samo redovni članovi, dok pridruženi i počasni članovi mogu prisustvovati sednicama Skupštine na poziv Upravnog odbora i na njima iznositi stavove, ali nemaju pravo glasa.

Redovni član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini Udruženja, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Redovni član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje , u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pridruženi član učestvuje u aktivnostima Udruženja  i na druči način doprinosi ispunjenju ciljeva Udruženja  u skladu sa  specifičnim znanjima i iskustvom zbog koga je pozvan u pridruženo članstvo. Pridruženi član  ima pravo da  bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.