Veštačka inteligencija u UH

Veštačka inteligencija (VI) se sve više koristi u različitim oblastima medicine, uključujući hirurgiju. VI ima potencijal da poboljša ishod lečenje kroz efikasnije lečenje pacijenata, bolju zdravstvenu zaštitu i smanjivanje troškova.
Jedan od načina na koji se VI koristi u hitnoj hirurgiji je prediktivno modeliranje. VI algoritmi mogu analizirati velike količine podataka o pacijentima i identifikovati faktore rizika koji mogu dovesti do postoperativnih komplikacija. Identifikovanjem pacijenata sa visokim rizikom, lekari mogu preduzeti proaktivne korake da spreče komplikacije, kao što je intenzivnije praćenje ili prilagođavanje planova lečenja.
VI se takođe može koristiti za pomoć pri donošenju hirurških odluka. Na primer, veštačka inteligencija može pomoći hirurzima da planiraju hirurške procedure generisanjem 3D slika pacijentove anatomije, identifikujući potencijalne komplikacije i simulirajući hirurške procedure. Ovo može pomoći hirurzima da planiraju preciznije hirurške pristupe i smanje rizik od komplikacija.
Pored toga, VI može pomoći u donošenju odluka u realnom vremenu tokom hitnih hirurških procedura. Na primer, VI može pomoći u praćenju vitalnih znakova, upozoriti zdravstvene radnike na potencijalne komplikacije i pružiti smernice o opcijama lečenja.
VI se takođe može koristiti za optimizaciju resursa. Analizom podataka o pacijentima, VI algoritmi mogu pomoći zdravstvenim radnicima da daju prioritet pacijentima na osnovu težine kliničke slike i da u skladu s tim raspodele resurse kao što su osoblje, oprema i lekovi.
VI ima potencijal da transformiše urgentnu hirurgiju poboljšanjem ishoda lečenja, povećanjem efikasnosti i smanjenjem troškova. Kako tehnologija veštačke inteligencije nastavlja da napreduje, verovatno ćemo videti još više primena VI u urgentnoj hirurgiji i drugim oblastima medicine u godinama koje dolaze.

Artificial intelligence in Emergency and trauma Surgery (ARIES) project:

  • 37% of surgeons minimally invasive surgery (MIS) accounts for more than half of their activity;
  • 74% of responders performed MIS for both elective and emergency procedures;
  • 90% of emergency surgeons do not perform robotic surgery;
  • 75% of emergency surgeons are not trained in robotic surgery;
  • 63% of emergency surgeons do not have robotic surgery platforms in their institution;
  • 55% of emergency surgeons have 3D vision experience;
  • 54% of emergency surgeons use 3D vision tools only for elective surgical procedures.

Referenca: De Simone B, Abu-Zidan FM, Gumbs AA, Chouillard E, Di Saverio S, Sartelli M, Coccolini F, Ansaloni L, Collins T, Kluger Y, Moore EE, Litvin A, Leppaniemi A, Mascagni P, Milone L, Piccoli M, Abu-Hilal M, Sugrue M, Biffl WL, Catena F. Knowledge, attitude, and practice of artificial intelligence in emergency and trauma surgery, the ARIES project: an international web-based survey. World J Emerg Surg. 2022;17(1):10. https:// doi. org/ 10. 1186/ s13017- 022- 00413-3.