Netraumatska urgentna hirurgija

Netraumatska urgenta hirurgija se odnosi na urgentne hirurške procedure koje se hitno realizuju u cilju lečenja urgentnih stanja koja nisu uzrokovana traumom. Ove procedure su neophodne za rešavanje akutnih stanja opasnih po život, hirurških komplikacija hroničnih bolesti ili za sprečavanje razvoja ozbiljnih komplikacija. Neki primeri netraumatskih urgentnih abdominalnih operacija uključuju:

  • Hitnu hiruršku kontrolu infekcije kod sindroma peritonitisa
  • Hirurško lečenje akutne mehaničke crevne opstrukcije
  • Urgentnu hiruršku hemostazu zbog akutnog gastrointestinalnog krvarenja
  • Hitne hirurške procedure u slučaju intraabdominalne hipertenzije

Netraumatska urgentna hirurgija zahteva tim iskusnih zdravstvenih radnika, uključujući hirurge, anesteziologe, medicinske sestre i drugo pomoćno osoblje, koji su edukovani da brzo i efikasno reaguju. Izvođenjem ovih procedura brzo i efikasno, poboljšava se ishod lečenja pacijenata i sprečavaju ozbiljne komplikacije.