70 Gratis mesta za Seminar

Poštovani članovi SUUHa, 

za kolege koji  do 20 februara uplate GODIŠNJU ČLANARINU za 2024, SUUH je obezbedio

70 GRATIS mesta za SEMINAR 

KRITIČNO OBOLELI HIRURŠKI PACIJENTI

koji se održava 14. MARTA 2024, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, za:

40 specijalizanata i
30 specijalista

Zainteresovani za Seminar treba da udruženju dostave putem emaila: sses@srses.org sledeće podatke:

  1. ime i prezime
  2. broj licence
  3. naziv matične ustanove
  4. email
  5. da li ste specijalista ili specijalizant

Obavezno je prisustvo na događaju i popunjavanje evidencionog lista na licu mesta