Minimalno invazivna hirurgija

Minimalno invazivna hirurgija (MIH) se odnosi na hirurške tehnike koje koriste male rezove ili prirodne otvore za pristup operativnom polju, za raliku od tradicionalne otvorene hirurgiju gde su prisupi veliki rezovi. MIH tehnike uključuju upotrebu specijalizovanih hirurških instrumenata i video tehnologije za vođenje hirurga.

Jedna od glavnih prednosti MIH je minimalizovanje traume tkiva, bola i ožiljaka u poređenju sa tradicionalnom otvorenom hirurgijom. Pacijenti koji su podvrgnuti MIH-u mogu imati manje operativnog krvarenja, kraći boravak u bolnici i brže vreme oporavka. Pored toga, MIH tehnike mogu dovesti do manjeg broja postoperativnih komplikacija i manjeg rizika od infekcije.

MIH se može koristiti za širok spektar hirurških procedura, uključujući gastrointestinalnu hirurgiju, ginekološku hirurgiju, grudnu hirurgiju, urološke operacije i ortopedsku hirurgiju. Neke uobičajene MIH tehnike uključuju:

Laparoskopska hirurgija: je minimalno invazivna abdominalna hirurgija, mala kamera i specijalizovani instrumenti se ubacuju kroz male rezove na trbušnom zidu da bi se izvršila operacija.

Endoskopska hirurgija: fleksibilna cev sa kamerom i instrumentima se ubacuje kroz usta, nos ili rektum kako bi se pristupilo hirurškom mestu. Transanalna endoskopska hirurgija: U ovoj tehnici, specijalizovani instrumenti se ubacuju kroz anus za izvođenje operacije na rektumu ili debelom crevu.

Robotska hirurgija: U ovoj tehnici, hirurg koristi robotski sistem za kontrolu hirurških instrumenata kroz male rezove.

MIH je napravila revoluciju u oblasti hirurgije pružajući pacijentima manje invazivne i efikasnije opcije lečenja. Iako nisu sve operacije pogodne za MIH, ona je postala sve češći i važniji pristup za mnoge vrste hirurških procedura.

MIH u urgentnoj hirurgiji standardno se koristi za izvođenje holecistektomije, apendektomije, suturu perforativnog ulkusa duodenuma, ekspoloraciju u traumi. Spektar indikacija u urgentnoj hirurgiji se širi, ali kontraindikacija u urgentnim hirurškim stanjima je hemodimaska nestabilnost i septični šok.

Ref. Nielsen LBJ, Tengberg LT, Bay-Nielsen M. Laparoscopy in major abdominal emergency surgery seems to be a safe procedure. Dan Med J. 2017;64:A5370.