Kursevi

Beograd, 11.09.2023

Poštovane kolege,

sva mesta za kurseve u 2023. godini su popunjena. Prijava novih polaznika od danas više nije moguća.

Krajnji rokovi za uplatu kotizacija su:

  1. za kurs HIRURŠKE KOMPLIKACIJE I JATROGENE LEZIJE – 15.09.2023
  2. za kurs KRITIČNE SKLOPETARNE POVREDE – 22.09.2023
  3. za kurs TUPA TORAKOABDOMINALNA TRAUMA – IZAZOVI U LEČENJU – 29.09.2023

NACIONALNI JEDNODNEVNI KURS PRVE KATEGORIJE

HIRURŠKE KOMPLIKACIJE I JATROGENE LEZIJE

Beograd, Urgentni centar UKCS
sreda, 11 Oktobar 2023

Akreditovan od Zdravstvenog Saveta Srbije

50 polaznika na jednom kursu

Polaznici dobijaju:

SERTIFIKAT
6 bodova
predavanja u elektronskom obliku

Kotizacija
1.200,00 din za specijalizante članove SUUH

2.400,00 din za specijaliste članove SUUH
3.600,00 din za lekare koji nisu članovi SUUH

NACIONALNI JEDNODNEVNI KURS PRVE KATEGORIJE

KRITIČNE SKLOPETARNE POVREDE

Beograd, Urgentni centar UKCS
sreda, 22 Novembar 2023

Akreditovan od Zdravstvenog Saveta Srbije

50 polaznika na jednom kursu

Polaznici dobijaju:

SERTIFIKAT
6 bodova
predavanja u elektronskom obliku

Kotizacija
1.200,00 din za specijalizante članove SUUH

2.400,00 din za specijaliste članove SUUH
3.600,00 din za lekare koji nisu članovi SUUH

NACIONALNI JEDNODNEVNI KURS PRVE KATEGORIJE

TUPA TORAKOABDOMINALNA TRAUMA - IZAZOVI U LEČENJU

Beograd, Urgentni centar UKCS
sreda, 13 Decembar 2023

Akreditovan od Zdravstvenog Saveta Srbije

50 polaznika na jednom kursu

Polaznici dobijaju:

SERTIFIKAT
6 bodova
predavanja u elektronskom obliku

Kotizacija
1.200,00 din za specijalizante članove SUUH

2.400,00 din za specijaliste članove SUUH
3.600,00 din za lekare koji nisu članovi SUUH