Prvi kongres Srpskog udruženja urgentne hirurgije 
je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao međunarodni kongres pod brojem A-1-168/24 sa:

15 KME bodova za predavače

13 KME bodova za usmenu prezentaciju

11 KME bodova za poster prezentaciju

10 KME bodova za pasivno učešće

Kongres je registrovan za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Novosti

DOBRODOŠLI

u Udruženje za razvoj urgentne hirurgije

TIMSKI RAD

eksperata u domenu urgentne hirurgije i traume

EDUKACIJA

razmena znanja, obuka hirurga i medicinskih sestara

Imate predlog projekta? Krenimo da radimo.

Naši partneri