Novosti

DOBRODOŠLI

u Udruženje za razvoj urgentne hirurgije

TIMSKI RAD

eksperata u domenu urgentne hirurgije i traume

EDUKACIJA

razmena znanja, obuka hirurga i medicinskih sestara

Imate predlog projekta? Krenimo da radimo.

Naši partneri