Uvodna reč

Srpsko udružnje urgentne hirurgije (SUUH) osnovali su hirurzi Klinike za urgentnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije (UKCS) u Beogradu 2022. godine, sa željom da afirmiše rad srpskih hirurga u oblasti urgentne hirurgije i da nas umreži sa svetom, a sve sa ciljem da unapredimo lečenje i negu hitnih hirurških i teško povređenih pacijenta.

Udruženje je osnovano u čast duge istorije urgentne hirurgije u Srbiji i sećanje na naše učitelje, profesore hirurgije i ostale hirurge koji su utemeljili ovu izazovnu oblast hirurgije u Beogradu još početkom XX veka, a potom je razvijali kroz rad Klinike za urgentnu hirurgiju u Beogradu i  urgentnu hirurgiju  u bolnicama i zdravstvenim centrima u Srbiji.

Udruženje ima za cilj  podršku sadašnjoj generaciji hirurga koji se bave urgentnom hirurgijom i traumom u Srbiji. Važan cilj je da se udruženje poveže i profesionalno integriše u relevantna domaća, evropska i svetska stručna udruženja iz ove oblasti. U 21.veku internet globalizacije nadamo se da ćemo uspostaviti jake veze sa kolegama u svetu, svakodnevnu saradnju i da ćemo imati kvalitetnu stručnu i kulturološku interakciju i time obogatiti naše živote i struku. Verujemo da će srpski hirurzi kroz ovo udruženje ostvariti najbolje za svoje pacijente, steći značajne profesionalne kontakte, učvrstiti prijateljstva i proširiti svoje horizonte.

Konačno, ovo udruženje ostavljamo našim najmladjim kolegama, koji su tek na putu učenja i sticanja veština iz urgentne hirurgije, i svim buducim generacijama.

Oblasti rada

SUUH sprovodi naučna istraživanja i edukaciju u sledećim oblastima urgentne hirurgije:

 • Perforacije šupljih organa abdomena 
 • Inflamatorne bolesti creva
 • Akutna gastrointestinalna krvarenja
 • Akutna kolorektalna krvarenja 
 • Akutni holecistis i holedoholitijaza
 • Akutni apendicitis
 • Urgentna anorektalna oboljenja
 • Akutna crevna opstrukcija
 • Akutni pankreatitis
 • Akutna Mezenterijalna ishemija
 • Divertikulitis
 • Intrabdominalne infekcije-abdominalna sepsa
 • Hirurške komplikacije
 • Jatrogene lezije
 • Intrahospitlane infekcije kod urgentnih hirurških bolesnika
 • Urgentna hirurgija u pandemijama i masovnim katastrofama 

i traume:

 • Hemoragični šok i hirurška kontrola krvarenja
 • Trauma šupljih organa abdomena
 • Trauma parenhimatoznih organa
 •  Povrede jetre
 • Vaskularne povrede
 • Urološka trauma
 • Povrede karlice
 • Torako-abdominalna trauma
 • Politrauma

Ciljevi Udruženja su da:

 1. promoviše obuku i kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti urgentne hirurgije i traume i u oblastima koje su sa njima povezane, organizovanjem akademskih sastanaka i praktičnih kurseva;
 2. realizuje klinička istraživanja i istraživanja u naučnim oblastima koja su od interesa za navedenu oblast;
 3. priprema i primenjuje protokole koristeći najbolju medicinsku praksu za dijagnostiku i lečenje hitnih hirurških i traumatizovanih pacijenata;
 4. obezbede razmenu informacija i da podstiče interdisciplinarno umrežavanje sa onim specijalnostima koje se odnose na traumu i urgentnu hirurgiju;
 5. promoviše konsultacije u okviru struke, kako bi se unapredilo lečenje pacijenata kojima je potrebna hitna operacija, putem naučnih prezentacija, panel diskusija, kliničkih smernica, izjava o konsenzusu itd;
 6. promoviše učešće u multidisciplinarnim i multicentričnim istraživanjima i međunarodnim udružanjima iz oblasti od interesa.

Upravni odbor 2023 - 2027

PREDSEDNIK

Doc. dr Krstina Doklestić Vasiljev

Docent na Katedri hirurgija sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalista opšte hirurgije, Subspecijalista urgentne hirurgije, 

Načelnik prvog hirurškog Odeljenja, Klinika za urgentnu hirurgiju, Urgentni centar, Univerzitetski klinički centar Srbije, BeogradProf. dr Pavle Gregorić

Redovni profesor na Katedri hirurgija sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalista opšte hirurgije, 

Direktor Klinike za urgentnu hirurgiju, Urgentni centar, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Doc. dr Zlatibor Lončar

Docent na Katedri hirurgija sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalista opšte hirurgije, 

Medicinski direktor UKCS i Direktor Referentnog centra za transplantaciju organa, Klinika za urgentnu hirurgiju, Urgentni centar, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

GENERALNI SEKRETAR

Ass. dr Dušan Micić

Klinički asistent na Katedri hirurgija sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalista opšte hirurgije, 

Načelnik Odeljenja hirurške intenzivne nege, Klinika za urgentnu hirurgiju, Urgentni centar, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

Počasni članovi

Prof. Branislav Stefanović
Prof. Vladimir Đukić
Prof. Predrag Sabljak
Prof. Goran Barišić
Prof. Dragan Radovanović
Prof. Dejan Nikolić
Prof. Maja Pavlov
Prof. Dejan Stevanović
Prof. Aleksandar Cvetković
Prof. Vladan Živaljević
Prof. Dragan Mašulović
Prof. Bojan Jovanović

Prof. Fausto Catena
Prof. Ari Leppäniemi
Prof. Federico Coccolini
Prof. Frank Hildebrand
Prof. Hayato Kurihara
Prof. Boris Kessel
Prof. Massimo Sartelli
Prof. Ilker Sengul
Prof. Fuad Pašić
Miloš Vuksanović MD