Vodiči

Vodiči Svetskog udruženja urgentne hirurgije (WSES)

Vodič za kontrolu izvora infekcije u urgentnoj hirurgiji: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A je objavljen u World Journal of Emergency Surgery Pdf

2023 WSES vodič za jatrogene povrede urinarnog trakta tokom urgentne abdominalne hirurgije Pdf

U nadi da će biti od velike koristi Vas svakodnevni rad, a do realizacije naših nacionalnih vodiča,  uz saglasnost prof Fausta Catene nudimo Vam uvid u kliničke vodiče za hitna hirurška stanja i traumu, datog od strane Svetskog udruženja za urgentnu hirurgiju WSES Pdf