Sekcije

Udruženje ima sledeće sekcije:

  • Sistem i organizacija urgentne hirurgije
  • Prehospitalno zbrinjavanje i trijaža
  • Urgentna dijagnostika i intervencije
  • Netraumatska urgentna hirurgija
  • Trauma
  • Hirurške infekcije i sepsa
  • Veštačka inteligencija u urgentnoj hirurgiji
  • Minimalno invazivna hirurgija
  • Katastrofe i vojna hirurgija
  • Nega pacijenata