Klinički vodiči Svetskog udruženja urgentne hirurgije

U nadi da će biti od velike koristi za Vaš svakodnevni rad, a do realizacije naših nacionalnih vodiča,  uz saglasnost Prof Fausta Catene, nudimo Vam uvid u kliničke vodiče za hitna hirurška stanja i traumu, datog od strane Svetskog udruženja za urgentnu hirurgiju WSES.