Seminar 2024

Srpsko udruženje urgentne hirurgije u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu realizovalo je seminar

KRITIČNO OBOLELI HIRURŠKI PACIJENTI – DILEME DOGME I DOKAZI

na kome se predstavilo 17 predavača koji su vodeći eksperti iz domena abdominalne i urgentne hirurgije.

Među uvaženim gostima, bili su prof. Branislav Stefanović, nekadašnji direktor Urgentnog centra u Beogradu, prof. Lukas Rasulić, predsednik Udruženja Neurohirurga Srbije, prof. Velimir Marković, direktor Prve hirurške klinike u Beogradu, dr Goran Čolaković, direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, prof. Đuro Macut, načelnik odelenja i zamenik direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS, prof. Ivan Palibrk, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju UKCS.

Uvodna predavanja su održali prof. Aleksandar Simić, šef katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i prof. Nikica Grubor, šef katedre za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Polaznici seminara su bili lekari, anesteziolozi, radiolozi i hirurzi iz hirurških i zdravstvenih centara Srbije i Republike Srpske.